Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dontdreamitsover
0160 7b6f 390
Reposted fromgreens greens viadiedrunk diedrunk
dontdreamitsover

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viahelpmeimhungry helpmeimhungry
dontdreamitsover

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaunmadebeds unmadebeds
dontdreamitsover
7361 ad4c 390
Reposted frommoai moai viasoftly softly
dontdreamitsover
0068 ba96 390
dontdreamitsover
0017 d4f1 390
Reposted fromkenji kenji viasoftly softly
dontdreamitsover
2714 521c 390
Reposted fromfatique fatique viasoftly softly
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viasoftly softly
dontdreamitsover
dontdreamitsover
Reposted fromoll oll viaunmadebeds unmadebeds
dontdreamitsover
2927 4390 390
Reposted frombasiaaa basiaaa viasoftly softly
dontdreamitsover
dontdreamitsover
It's 19:14,i'm in baltimore in the maryland and my name is will graham
Reposted fromweightless weightless viasoftly softly
dontdreamitsover
Żeby pocałunek był naprawdę dobry, musi coś znaczyć, musi być z kimś, kto dla ciebie wiele znaczy, żeby w momencie, kiedy zetkną się wasze usta, poczuć to w całym ciele. Pocałunek tak gorący i namiętny, że nie chciałabyś zaczerpnąć powietrza. Nie możesz oszukiwać przy pierwszym pocałunku (…), kiedy znajdziesz już tę właściwą osobę, pierwszy pocałunek… jest wszystkim.
— grey's anatomy
Reposted fromblom1 blom1 viasoftly softly
dontdreamitsover
9006 c430 390
Reposted fromrol rol viaunmadebeds unmadebeds
dontdreamitsover
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
dontdreamitsover
dontdreamitsover
Reposted fromweightless weightless
dontdreamitsover
5125 7120 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaznikajac znikajac
dontdreamitsover
"Błędy są jak wspomnienia schowane na strychu: stare listy miłosne po wypalonych związkach, fotografie zmarłych krewnych, zabawki z dzieciństwa, za którym tęsknisz. Co z oczu, to z serca, ale gdzieś w środku wiesz, że nadal istnieją. I wiesz, że unikasz z nimi kontaktu."
Jodi Picoult "Pół życia"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl